111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia?

Câu hỏi

Thưa mọi người. Em muốn hỏi là 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là những quy hoạch gì? Em tìm kiếm như thế nào ạ?

0
Trần Chí Quyền 7345 4 tuần 2024-02-02T17:40:21+07:00 0 Câu trả lời 7 lượt xem 0

Để lại câu trả lời