A∩B có bao nhiêu tập con?

Câu hỏi

Cho A = {1,2,3,4} ; B = {2,3,4,5,6}

Tìm a) A | B ; A ∪ B.

b) A ∩ B có bao nhiêu tập con?

Mọi người giúp em giải bài toán với ạ, em xin cảm ơn.

 

0
Jennyanh 3 năm 2020-08-31T13:38:53+07:00 0 Câu trả lời 295 lượt xem 0

Để lại câu trả lời