Ai gặp em Nguyễn Minh Phúc giữ lại dùm, bị bệnh đi bộ khỏi nhà ngày 24/12

Câu hỏi

Mình tìm em Nguyễn Minh Phúc bị bệnh đi bộ khỏi nhà ngày 24/12/2020. Hướng Tân Kỳ Tân Quý. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi. Nay nhờ các hiệp sĩ chia sẻ giúp để tìm em ấy. Gia đình biết ơn và hậu tạ. Khi gặp được em ấy xin tìm cách giữ lại dùm với thông báo cho gia đình số ĐT 0793987082; 0909559333; 0908021863.

Nguyễn Minh Phúc

0
Quang Tuong Van 2 năm 2021-01-07T16:24:09+07:00 0 Câu trả lời 293 lượt xem 0

Trả lời