App hay trang web tiếng Anh nào ghi lại từ vựng đã học?

Câu hỏi

Mọi người biết có app hay trang web nào giúp mình ghi lại những từ vựng đã học và tự tạo 1 bài kiểm tra từ ngẫu nhiên (từ những vocab mình đã lưu) để kiểm tra lại không?

Đang trả lời 0
hoangngan 2 tuần 1 Trả lời 50 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn có thể tham khảo app tiếng Anh có tên là Voice Translator. Nó có thể thu âm bạn nói và dịch ra nhiều thứ tiếng ngay lập tức. Nó lưu lại dạng tin nhắn, bạn chỉ cần nhấp vào là nó phát âm lại và mở lại xem cũng rất tiện.

    App web tiếng Anh ghi lại từ vựng

Trả lời