Bài hát đầu đoạn clip tên là gì?

Câu hỏi

Cho mình hỏi bài hát đầu đoạn clip tên là gì? Cảm ơn trước ạ.

trong tiến trình 0
Erius 2 năm 2022-01-13T16:44:00+07:00 0 Trả lời 57 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn vào website https://qiiqoo.abdelhafidh.com. Sau đó copy đường dẫn video YouTube trên rồi dán vào thanh địa chỉ, sau đó nhấp “Quiiquoo”. Bạn chờ trong giây lát nó sẽ ra bài hát, cách này hơi chậm và rất ít bài hát trong kho dữ liệu, được cái không phải cài đặt phần mềm gì.

Để lại câu trả lời