Bài học ứng xử với những người xung quanh trong các hoạt động giao tiếp?

Câu hỏi

Sau khi học xong bài các hoạt động giao tiếp, em rút ra được gì để ứng xử với những người xung quanh, viết thành một đoạn văn?

0
Phanhieu123 3 năm 2021-09-13T00:18:30+07:00 0 Câu trả lời 82 lượt xem 0

Để lại câu trả lời