Bài tập cuối khóa: Phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá?

Câu hỏi

Bài tập cuối khóa Module 3: Dựa trên kế hoạch bài học mà Thầy/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học đó?

* Môn Khoa học lớp 4. Bài mô đun 2: Con người cần gì để sống?

Đang trả lời 6
tranhaoianmedg@gmail.com 10 tháng 2021-03-30T10:11:13+07:00 2 Câu trả lời 16122 lượt xem 20

Câu trả lời ( 2 )

 1. Câu hỏi như vầy mọi người sẽ không hiểu và trả lời được. Bạn bổ sung thêm đây là môn gì và ngành gì? Module 2 như thế nào?

  1
  2021-05-11T10:05:55+07:00

  Tóm tắt lại Module 2 dành cho lớp 4 môn khoa học:

  Bài 1. Con người cần gì để sống?

  1. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

  a. Con người cần không khí để thở.

  b. Con người cần phải ăn uống

  2. Hơn hẳn những sinh khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

  a. Con người cần có gia đình.

  b. Con người cần được đi học.

  c. Con người cần được chữa bệnh khi đau ốm.

  d. Con người cần có bạn bè.

  e. Con người cần có quần áo để mặc.

  f. Con người cần được vui chơi.

  g. Con người cần có xe cộ để đi lại

  Kết luận

  Con người không thể sống thiếu ôxi quá 3 – 4 phút, không thể nhịn uống nước 3 – 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28 – 30 ngày.

  (Nguồn: Zing Blog)

Trả lời