Bạn muốn trở thành một nhân vật nào trong sách nếu được chọn?

Câu hỏi

Rất muốn hỏi mọi người một câu, nếu được trở thành một nhân vật trong sách, các anh chị và các bạn sẽ chọn nhân vật nào? Và nếu không phiền, có thể chia sẻ một chút lý do tại sao được không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 238 lượt xem 0

Trả lời