Bành Thiện Hữu tìm chị nuôi Nguyễn Thị Bích Liên, chung trường Phan Thanh Giản

Câu hỏi

Tôi tên Bành Thiện Hữu. Tôi muốn tìm người chị nuôi tên Nguyễn Thị Bích Liên khi xưa học chung trường Phan Thanh Giản tại thành phố Cần Thơ. Chị Liên sinh năm 1960 hoặc 1961. Nếu ai biết, xin vui lòng email cho tôi. Chân thành cảm tạ.

0
Banh Thien Huu 3 năm 2021-01-25T22:44:02+07:00 0 Câu trả lời 243 lượt xem 0

Để lại câu trả lời