Bảo hiểm nhân thọ có cần thiết với cuộc sống không?

Câu hỏi

Bảo hiểm nhân thọ có cần thiết cho cuộc sống? Xin thưa Bảo hiểm nhân thọ là một trong những phát minh vĩ đại dành cho con người.
Bảo hiểm nhân thọ trong mỗi gia đình đều rất cần thiết, vì sự có mặt đúng lúc trong lúc gia đình bế tắc về tài chính khi trụ cột không còn là máy in tiền.

0
Kim ngan 2 năm 0 Câu trả lời 194 lượt xem 0

Trả lời