Bị con chuột chui vào xe cắn đứt dây xăng phải làm sao?

Câu hỏi

Xe mình bị con chuột chui vào gầm và cắn đứt dây phun xăng 2 lần trong tháng, mỗi lần chạy xe ra đường là xe bị chảy xăng. Có cách nào đuổi chuột không? Chuột sợ nhất là mùi gì?

0
Kendy Đạt 1 năm 0 Câu trả lời 174 lượt xem 0

Trả lời