Biểu diễn số 62 trong hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 16?

Câu hỏi

Môn tin học lớp 10: Hãy biểu diễn số 62 trong hệ cơ số 10 (hệ thập phân) sang hệ cơ số 16 (hệ thập lục phân).

trong tiến trình 0
Kobayashi 3 năm 2021-10-03T02:09:37+07:00 0 Trả lời 34 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Bảng chuyển đổi cơ số 10 sang cơ số 16

  Hệ cơ số 10 Hệ cơ số 16
  0 0
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 6
  7 7
  8 8
  9 9
  10 A
  11 B
  12 C
  13 D
  14 E
  15 F

  ==> Quy đổi số 62 từ (Cơ số 10) = 3E – Hệ thập lục phân (Cơ số 16) [hex]

  Bạn có thể dùng công cụ chuyển đổi đơn vị tại đây nhé: https://www.quy-doi-don-vi-do.info

Để lại câu trả lời