Bố Nguyễn Đức Thịnh tìm 2 con ở Sydney

Câu hỏi

Xin chào. Bố Nguyễn Đức Thịnh sn 1950 sống tại Ninh Bình, tìm 2 con tên Nguyễn Đức Anh sn 1985 và con gái EVerlin sn 1987. Mẹ tên Mai, hiện tại bố biết các con đang sinh sống ở Úc – Sydney, nhưng do điều kiện bố không qua tìm kiếm thăm các con được. Nhờ cộng đồng Hiệp Sĩ Việt Nam chia sẻ, để bố sớm biết thông tin của các con.

SĐT liên hệ: 0985636736. Xin cảm ơn tổ chức.

0
Đạt V 5 năm 2018-06-26T21:37:32+07:00 0 Câu trả lời 321 lượt xem 0

Để lại câu trả lời