Bố Phạm Quốc Đông tìm con Phạm Quốc Sơn 1970, quê Hưng Yên

Câu hỏi

Bố Phạm Quốc Đông tìm con Phạm Quốc Sơn, sinh năm 1970, quê tỉnh Hưng Yên. Ông bà ngoại tên Tuý.

Trước năm 1970, ông Phạm Quốc Đông lập gia đình và sinh được một con trai, đặt tên là Phạm Quốc Sơn. Sau khi sinh con, mẹ anh Sơn bỏ đi. Sau đó ông Đông lập gia đình mới với bà Nguyễn Thị Phiến. Năm 1983, bà Phiến sinh em Phạm Thị Hồng Vân. Sau khi mẹ kế sinh em Vân được khoảng 10 ngày, anh Sơn bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai biết xin liên lạc với gia đình: 0989724006 hoặc 0388918462
Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Phạm Quốc Đông quê Hưng Yên

0
Nam Châm 12 tháng 0 Câu trả lời 715 lượt xem 0

Trả lời