Brand DNA của doanh nghiệp là gì?

Câu hỏi

Trong marketing nâng cao thỉnh thoảng có nhắc đến từ brand DNA. Vậy brand DNA của doanh nghiệp là gì? Tại sao không dùng tiếng Việt cho dễ hiểu hơn?

Brand DNA là gì?

trong tiến trình 0
Thúy Vy 2 năm 2022-05-31T01:54:21+07:00 0 Trả lời 163 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Trong quá trình tương tác với bên ngoài (giữa brand với khách hàng, xã hội) brand thường được sử dụng và đánh giá qua 3 yếu tố:

  1. Brand distinctiveness: là sự khác biệt của brand.

  2. Brand novelty (innovation): sự đổi mới, tạo mới mình, thay đổi theo xu thế phát triển của xã hội, công nghệ…

  3. Brand attributes: các thuộc tính của brand, nó gồm tổng thể các yếu tố hữu hình và vô hình của brand.

  Trong quá trình quản trị và phát triển thương hiệu, người ta một mặt duy trì brand distinctiveness mà vẫn luôn phát triển, đưa ra các yếu tố mới để theo kịp xu thế của tiêu dùng, xã hội… (brand novelty).

  Cả 2 yếu tố này cần được phát triển và tương hỗ với nhau để duy trì tính nhất quán của brand attribites.

  (Tránh các thay đổi làm ảnh hưởng xấu đến brand attributes với cố gắng phát triển brand distintiveness hay brand novelty ví dụ như: mở rộng thương hiệu brand strectching, hay phát triểu brand novelty không phù hợp và cuối cùng ảnh hường đến brand attributes).

  Cả 3 yếu tố này được gọi là gọi là brand DNA và marketer hay brand manager phải luôn biết duy trì và sáng tạo để một mặt phát triển thương hiệu mặt khác duy trì sự khác biệt và các giá trị nền tảng của brand giống như ADN duy trì tính di truyền qua các thế hệ.

  Brand luôn là khái niệm được nghiên cứu rất nhiều và luôn có các yếu tố mới vì nó là một khái niệm xuất phát từ tâm lý và nhận thức con người, nó thay đổi theo các thời kì… và do đó xuất hiện các từ chuyên môn về brand.

  (Nguồn: tangkinhgac.wordpress.com/2011/08/10/brand-dna-la-gi)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời