Các cấp độ cảnh báo một công ty vi phạm trên sàn chứng khoán?

Câu hỏi

Thường xuyên xem bảng điện tử giá chứng khoán Việt Nam sẽ bắt gặp kế bên mã cổ phiếu là dòng chữ Cổ phiếu hạn chế giao dịch, Cổ phiếu trong diện kiểm soát,… Vậy thì sẽ có những cấp độ nào để cảnh báo các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang vi phạm ở mức độ nào? Từ đó nhà đầu tư sẽ biết được mức độ rủi ro để tránh mua phải.

Cấp độ cảnh báo vi phạm chứng khoán

trong tiến trình 0
Thúy Vy 2 năm 2022-08-19T01:27:46+07:00 0 Trả lời 30 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Căn cứ vào mức độ từ nhẹ đến nặng của mức độ vi phạm của công ty niêm yết để cảnh báo nhà đầu tư mà Ủy ban Chứng khoán chấp thuận với các Sở giao dịch chứng khoán phân những trường hợp thuộc diện cảnh báo thành 6 nhóm:

  – Cổ phiếu bị Nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường
  – Cổ phiếu bị Cảnh báo
  – Cổ phiếu bị Kiểm soát
  – Cổ phiếu bị Kiểm soát đặc biệt (Chỉ có ở sàn HOSE, riêng sàn HNX không có loại này)
  – Cổ phiếu bị Tạm ngừng giao dịch
  – Cổ phiếu bị Hủy niêm yết bắt buộc

  Lưu ý: Tuỳ theo mức độ vi phạm cũng như đánh giá trên thực tiễn mà các sàn chứng khoán có thể quy định về cả 6 nhóm hoặc không đầy đủ 6 nhóm phân loại các trường hợp thuộc diện cảnh báo như trên.

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời