Các dòng biển chảy ven bờ châu Phi?

Câu hỏi

Cho em hỏi về môn địa lý: Dòng biển chảy ven bờ châu Phi là dòng biển GHI-NÊ và XÔ-MA-LI phải không ạ?

Bản đồ dòng biển chạy quanh Châu Phi

Đang trả lời 0
Thaovy 3 tuần 1 Trả lời 65 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Câu hỏi của bạn không chia 2 dòng biển nóng và lạnh nên Ghi-nê và Xô-ma-li đều đúng nhé. Dựa vào bản đồ địa lý có thể chia làm 2 dòng biển nóng và dòng biển lạnh chảy ven bờ châu Phi:

  Dòng biển lạnh:
  – Dòng biển Ben-ghê-la
  – Dòng biển Xô-ma-li
  – Dòng biển Canari
  => Ảnh hưởng tới lượng mưa ở các vùng ven biển châu Phi: mưa ít.

  Dòng biển nóng:
  – Dòng biển Mũi Kim
  – Dòng biển Ghi-nê
  – Dòng biển Mô-dăm-bích
  => Ảnh hưởng tới lượng mưa ở các vùng ven biển châu Phi: mưa nhiều.

Trả lời