Các lỗi URL website thường gặp và cách khắc phục?

Câu hỏi

Mình có 1 trang website, mọi người hay báo website bị lỗi 404 không truy cập được nội dung. Cho hỏi đây là lỗi gì? Ngoài ra các lỗi thường gặp của website khi truy cập 1 URL nào đó? Nếu được xin chia sẻ thêm cách khắc phục.

Đang trả lời 0
Trường 2hand 2 năm 2019-08-28T13:17:20+07:00 1 Trả lời 281 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Lỗi thường gặp nhất có lẽ là Lỗi 404. Lỗi này thường do Webmaster thay đổi đường dẫn (URL) mới của bài viết dẫn đến URL cũ khi truy cập không chuyển hướng đúng đến bài viết được và hệ thống website sẽ thông báo lỗi 404 (Không tìm thấy). Thường là do bị xóa mất URL trên hệ thống website. Có thể dùng một đoạn code nhỏ để chuyển hướng lỗi 404 về một URL khác hoặc trang chủ để người dùng có thể trải nghiệm tốt các nội dung khác trên website.

Trả lời