Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kênh phân phối?

Câu hỏi

Quản trị kênh phân phối:

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến thiết kế kênh phân phối?

0
luyt2001minhkhai 4 tháng 2021-09-29T03:09:14+07:00 0 Câu trả lời 7 lượt xem 0

Trả lời