Cách bật / tắt huy hiệu trong group Facebook thì làm sao?

Câu hỏi

Tôi muốn bật – tắt huy hiệu trong group Facebook năm 2020 thì làm sao? Tôi đã vào group và ấn vào chỗ 3 chấm nhưng không có phần cài đặt nhóm (mặc dù đã cập nhật phiên bản mới nhất).

Gỡ chặn link tên miền trên Facebook

 

Đang trả lời 0
Loan tran 1 năm 2020-07-13T20:25:26+07:00 1 Trả lời 192 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

Trả lời