Cách chặn backlink xấu đến website bằng Google Disavow?

Câu hỏi

Website của tôi hay bị các tên miền và liên kết ngược (backlink) có chất lượng nội dung xấu trỏ về, điều này gây ảnh hưởng đến kết quả xếp hàng các URL của website ngoài trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Làm sao để ngăn chặn các backlink này để Google không tính vào điểm xếp hạng? Nghe nói dùng công cụ Disavow của Google nhưng không biết công cụ đó hoạt động ra sao?

Google Disavow

trong tiến trình 0
Nam Châm 2 năm 2022-09-11T17:27:23+07:00 0 Trả lời 45 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Đầu tiên, bạn hãy vào công cụ Disavow trong Google Console: https://search.google.com/u/1/search-console/disavow-links

  Sản phẩm miền của bạn phải được đăng ký và xác minh tên miền trong Google Search Console thì mới chọn được để disavow. Sau đó tải file (tệp) danh sách URL và Domain bạn muốn từ chối liên kết.

  Định dạng tệp liên kết:

  – Xác định một URL hoặc tên miền cần từ chối trên mỗi dòng. Bạn không thể từ chối toàn bộ một đường dẫn phụ, chẳng hạn như example.com/en/
  – Để từ chối một miền (hoặc tên miền phụ), hãy thêm tiền tố “domain:” vào miền đó, ví dụ: domain:example.com
  – Tệp này phải là tệp văn bản được mã hóa theo UTF-8 hoặc 7-bit ASCII
  – Tên tệp phải kết thúc bằng .txt
  – Độ dài URL tối đa là 2.048 ký tự
  – Kích thước tệp tối đa là 100.000 dòng (bao gồm cả dòng trống và dòng nhận xét) và 2MB.
  – Bạn có thể bao gồm nhận xét nếu muốn bằng cách đặt dấu # ở đầu một dòng. Google sẽ bỏ qua mọi dòng bắt đầu bằng #.

  Ví dụ:

  # Disavow URL (chặn cụ thể từng trang, không chặn hết toàn domain)
  http://spam.example.com/stuff/comments.html
  http://spam.example.com/stuff/paid-links.html

  # Disavow tên miền (chặn toàn bộ domain)
  domain:seospam.com
  domain:cacuoc.com

  Bạn chỉ nên từ chối các backlink nếu:

  – Có một số lượng đáng kể các đường liên kết vi phạm, bất thường hoặc chất lượng thấp trỏ đến trang web của bạn, VÀ
  – Các đường liên kết này đã dẫn đến biện pháp thủ công hoặc có thể sẽ dẫn đến biện pháp thủ công trên trang web của bạn.

  Lưu ý: Đây là một tính năng nâng cao và bạn nên sử dụng một cách thận trọng. Khi bị sử dụng không đúng cách, tính năng này có thể gây hại cho hiệu suất của trang web của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm.

  Bạn cũng có thể tải lên danh sách cập nhật nếu có liên kết khác cần từ chối hoặc huỷ bỏ danh sách disavow này bất kỳ lúc nào.

  (Nguồn: support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=vi)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời