Cách chia thêm dung lượng ổ cứng B qua ổ C?

Câu hỏi

Máy tính của mình có 2 ổ cứng là ổ C và B có dung lượng lần lượt là 60GB và 1TB. Thì có cách nào chuyển ổ B thành ổ hard drive không ạ? Chứ ổ C của mình luôn gặp tình trạng tràn dung lượng ạ.

Đang trả lời 0
toantran 9 tháng 2022-05-20T23:20:50+07:00 0 Trả lời 18 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Ổ C là ổ chạy các chương trình hệ thống, nếu bạn cài nhiều chương trình nặng tốt nhất nên tăng dung lượng cho ổ C lên khoảng 200GB – 300GB, tạm thời có thể gỡ những chương trình không dùng để tránh tình trạng bị tràn dữ liệu. Ổ B tới 1TB mình nghĩ không dùng hết nên có thể chia bớt qua ổ C.

Trả lời