Cách chuyển tiếp tất cả email từ Yandex về tài khoản Gmail?

Câu hỏi

Mình có rất nhiều tài khoản email ở Yandex và Gmail (mail của Google). Làm cách nào để chuyển tiếp hết tất cả email từ Yandex về tài khoản Gmail? Một tài khoản có thể nhận hết tin nhắn và trả lời email theo tên tài khoản?

Cách chuyển tiếp Yandex email sang Gmail

Thành công! 0
Nam Châm 2 năm 2019-07-06T12:06:31+07:00 1 Trả lời 1677 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách đồng bộ tất cả các email từ Yandex về một tài khoản Gmail và gộp các tài khoản cùng một nơi để có thể kiểm tra và phản hồi mail theo tên email tùy chọn.

  Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Yandex về Gmail

  Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email trên yandex.com.

  Bước 2: Tại hộp thư, chọn Settings (Cài đặt) -» Message Filtering

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Bước 3: Bấm vào Create filter

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Bước 4: Bấm vào dấu X và bỏ dấu stick sẵn Move to folder để hủy bỏ.

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Bước 5: Stick vào Forward to và nhập email (Gmail) của bạn vào khung trống. Đồng thời stick vào save copy nếu bạn muốn lưu 1 bản email tại Yandex. Và bấm Create filter để kết thúc. Khi đó, sẽ có email xác thực gửi qua Gmail, bạn bấm vào Confirm.

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Hướng dẫn gửi email tên miền riêng từ Gmail

  Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail -» Setting (Cài đặt).

  Bước 2: Chọn Tài khoản và Nhập -» Gửi thư bằng địa chỉ -» Thêm địa chỉ email khác

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Tiếp theo, bạn điền chính xác các thông tin sau:

  – Máy chủ SMTP: smtp.yandex.com
  – Cổng: 465
  – Tên: tên bạn muốn hiển thị khi gửi bằng Gmail.
  – Tên người dùng: email tên miền
  – Mật khẩu: Mật khẩu email tên miền của bạn
  – Kết nối an toàn sử dụng SSL

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Cách chuyển tiếp email Yandex sang Gmail

  Cuối cùng là nhập mã xác minh (code) gửi đến email tên miền của bạn.

  Trả lời hay nhất
  Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời