Cách để trèo xuống toà nhà 200m khi chỉ có đoạn dây 150m?

Câu hỏi

Môn toán: Cách tính để trèo xuống một toà nhà 200m khi chỉ có đoạn dây 150m, ta cần làm như thế nào?

Đang trả lời 0
Anhpham 8 tháng 2022-07-27T19:03:26+07:00 0 Trả lời 42 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2022-07-27T19:08:06+07:00

    Nếu toà nhà đó có ban công hoặc cây sà có thể móc sợi dây vào, bạn có thể móc và gập sợi dây lại để xuống từng tầng. Cứ xuống gần hết đoạn dây thì dừng lại, sau đó móc sợi dây vào và trèo xuống.

Trả lời