Cách hiển thị tên người chat trong Trang mới ở Facebook?

Câu hỏi

Mình gặp vấn đề khi sử dụng Trang mới (fanpage) ở Facebook đó là tin nhắn khi gửi đi sẽ không còn hiển thị tên người chat (quản trị của trang) như ở Trang truyền thống nữa. Fanpage mình nhiều người cùng dùng làm việc nên thay đổi này gây khá nhiều khó khăn cho việc quản lý, kiểm tra. Mong các bạn hỗ trợ khắc phục. Cảm ơn các bạn nhiều!

Meta Facebook

 

trong tiến trình 0
Băng Hà 2 năm 2022-10-11T16:12:22+07:00 0 Trả lời 32 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có vẻ như phiên bản giao diện trải nghiệm trang mới không còn hiển thị tên quản trị viên trả lời bình luận. Facebook tập trung quản lý trang qua Meta Business, bạn xem cài đặt tin nhắn ở đó xem sao.

Để lại câu trả lời