Cách khôi phục lại cài đặt gốc Office mà vẫn giữ file?

Câu hỏi

Em có khôi phục lại cài đặt gốc mà vẫn giữ file, mà mấy cái Office nó ra như này (là các ứng dụng PowerPoint, Excel, Word). Ai chỉ em cách khôi phục ạ.

trong tiến trình 0
hoainam 2 năm 2021-10-03T02:04:14+07:00 0 Trả lời 33 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2021-10-03T02:06:21+07:00

    Chưa hiểu ý của bạn lắm. Bạn có thể chụp hình lại màn hình hoặc nói rõ hơn tí nữa không? Bạn khôi phục lại cài đặt gốc của cái gì? Windows hay phần mềm Microsoft Office?

Để lại câu trả lời