Cách khôi phục tài khoản Google Local Guide khi bị ban nick?

Câu hỏi

Mình tham gia chương trình Google Local Guide từ năm 2012, hồi đó rất ít sử dụng, gần đây có đóng góp ảnh và review nhiều trên Google Maps. Có lẽ do spam nhiều địa điểm giống nhau nên bị loại khỏi chương trình nhưng không thấy một thông báo lý do nào qua email. Mọi người ai biết cách khôi phục tài khoản thể nào thì chia sẻ với nhé?

Google Local Guide

Đang trả lời 1
Nam Châm 3 năm 2019-03-25T11:39:39+07:00 1 Trả lời 1204 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Bạn cần làm gì khi bị loại khỏi chương trình Local Guides?

  1. Đừng tạo tài khoản mới để đăng trên Connect (vì điều đó cũng vi phạm quy tắc của diễn đàn).

  2. Tag @localguides trên Twitter (https://twitter.com/LocalGuides), hoặc viết trên tường Facebook của Local Guides (https://www.facebook.com/GoogleLocalGuides) trong đó thông báo cho Đội ngũ chương trình Local Guide biết bạn đã bị cấm và Đội ngũ Local Guides sẽ liên lạc với bạn qua tin nhắn riêng.

  Nhận biết bạn đã bị loại khỏi chương trình Local Guides: Bạn không thấy huy hiệu Local Guides trên hồ sơ của bạn trên Google Maps, và không thể đăng nhập trên Connect.

  Chú ý rằng: Đội ngũ chương trình Local Guides không thể cho bạn biết nếu bạn đã vi phạm chính sách nào đó trước khi bạn bị cấm. Nếu bạn đã bị cấm, trong hầu hết các trường hợp, đội ngũ chương trình Local Guides không thể cung cấp chi tiết về lý do bạn bị xóa khỏi chương trình.

  Thông thường, nếu bạn bị loại khỏi chương trình Local Guides, thì rất có thể bạn có thể đã vi phạm một trong các chính sách sau:

  + Quy tắc chương trình Local Guides: https://maps.google.com/localguides/rules
  + Chính sách cộng đồng Local Guides: https://support.google.com/local-guides/answer/7358351
  + Chính sách của Google Maps về đánh giá, ảnh và video: https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114
  + Nguyên tắc lập bản đồ của Google Maps: https://support.google.com/local-guides/answer/2642650

  Các ví dụ về trường hợp mà tài khoản thường bị loại khỏi chương trình Local Guides:

  + Tham gia với tư cách là doanh nghiệp trên Connect, hoặc hoạt động không phù hợp trên Connect.
  + Đăng bài đánh giá hoặc ảnh trùng lặp, đóng góp nội dung xúc phạm hoặc tải ảnh/video spam.
  + Thêm vị trí giả mạo vào bản đồ.
  + Thay đổi tên doanh nghiệp thành một doanh nghiệp không chính xác hoặc thêm từ khóa không cần thiết vào địa điểm của doanh nghiệp.

  Thân mến.

  (Nguồn: localguidesconnect.com)

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời