Cách sửa lỗi không Reset được Win 10?

Câu hỏi

Làm sao để sửa lỗi không Reset được Windows 10 như hình bên dưới?

Lỗi là “There was a problem resetting your PC. No changes were made”.

Cách sửa lỗi không reset được Win 10

Thành công! 0
dinhduykhang 9 tháng 1 Trả lời 4649 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Có một số cách để fix lỗi này. Bạn có thể tham khảo clip sau: https://mee.vn/BbTqZ

  1. Đi đến Settings –> Update & Security –> Recovery –> Advanced startup, nhấp vào Restart now.
  2. Trong cửa sổ mới, Chọn Troubleshoot –> Advanced options –> Command prompt.
  3. Tiếp theo, chọn tài khoản admin quản trị.
  4. Bây giờ cung cấp thông tin đăng nhập cho tài khoản quản trị viên bạn đã chọn trong bước trước.
  5. Cuối cùng, trong cửa sổ Command Prompt, nhập dòng lệnh bên dưới và nhấn Enter sau mỗi dòng:

  cd %windir%system32config
  ren system system.001
  ren software software.001

  Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ Command Prompt, đến màn hình Windows Recovery Environment. Chọn Continue để vào hệ điều hành của bạn. Sau khi reboot, bạn sẽ thấy rằng vấn đề “There was a problem resetting your PC” đã thực sự được giải quyết.

  Hy vọng nó hoạt động.

  Trả lời hay nhất

Trả lời