Cách tải phần mềm Snap Camera trên Windows 7 32bit?

Câu hỏi

Cách tải phần mềm Snap Camera trên Windows 7 32bit. Giúp em với.

Snap camera

trong tiến trình 0
linhkkk 3 năm 2021-12-10T20:42:21+07:00 0 Trả lời 377 lượt xem 3

Trả lời ( 1 )

  1. Yêu cầu khi tải Snap Camera:

    – Hệ thống: Windows 10 (64 bit) hoặc mới hơn; macOS 10.13 hoặc mới hơn.
    – Phần cứng: Tối thiểu Intel Core i3 2.5Ghz hoặc AMD FX 4300 2.6Ghz với 4GB RAM; Intel HD Graphics 4000 / Nvidia GeForce 710 / AMD Radeon HD 6450; độ phân giải màn hình 1280×768 hoặc cao hơn.

    Dựa vào yêu cầu trên thì Snap Camera không còn hỗ trợ Windows 7 nữa. Muốn sử dụng phần mềm này máy tính của bạn phải nâng cấp lên tối thiểu yêu cầu.

Để lại câu trả lời