Cách tạo fanpage doanh nghiệp / tổ chức trên Linkedin?

Câu hỏi

Có rất nhiều doanh nghiệp / tổ chức được tạo trên mạng xã hội việc làm Linkedin. Nếu cá nhân thì có tự tạo trang doanh nghiệp mà không cần phải xác minh hay không? Làm cách nào để tạo fanpage doanh nghiệp trên Linkedin?

Mạng xã hội Linkedin

Thành công! 0
Nam Châm 11 tháng 1 Trả lời 395 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Tạo fanpage doanh nghiệp / tổ chức rất đơn giản nếu bạn đã có tài khoản Linkedin cá nhân.

  Cách tạo một Trang LinkedIn:

  – Nhấp vào biểu tượng Work trên cùng bên phải của trang chủ Linkedin.
  – Nhấp vào Create a Company Page. Bạn cũng có thể chọn tùy chỉnh này để tạo một Trang trường học.
  – Chọn các loại Trang mà bạn muốn:

  + Small business (dưới 200 nhân sự)
  + Medium to large business (trên 200 nhân sự)
  + Showcase page (trang trưng bày sản phẩm)
  + Educational institution (trường học / học viện)
  Tạo trang fanpage doanh nghiệp Linkedin
  1) Nhập vào các thông tin chi tiết: Page identity, Company or Institution details, and Profile details.

  2) Chọn hộp xác minh để xác nhận bạn có quyền hành động thay mặt cho công ty hoặc trường học đó trong việc tạo trang.

  3) Nhấp Create page.

  Nếu bạn không có địa chỉ email được xác nhận liên quan đến tài khoản LinkedIn của mình, bạn sẽ được nhắc thêm và xác minh địa chỉ email của mình.

  Một thông báo lỗi màu đỏ có thể xuất hiện nếu tài khoản LinkedIn của bạn gần đây đã được tạo hoặc bạn không có đủ kết nối.

  Lưu ý:

  – Các trường hiển thị bằng dấu * là bắt buộc.

  – Tất cả URL của Trang sẽ có dạng: linkedin.com/company/[TenCongTy]. URL công khai cho Trang của bạn:

  – Không thể sử dụng cho một Trang LinkedIn khác. Các thành viên LinkedIn và các công cụ tìm kiếm sẽ sử dụng URL duy nhất này để tìm Trang của bạn.

  – Phải chứa ít nhất một ký tự không phải là số.

  – Có thể sử dụng bảng chữ cái chữ thường, số, dấu gạch nối hoặc ký tự Unicode tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn (CJK).

  – Không được bao gồm nhiều dấu gạch nối liên tiếp (nghĩa là: ten–congty) và không thể có dấu gạch nối ở đầu hoặc cuối (nghĩa là: -ten-congty hoặc ten-congty-).

  – Bất kỳ ký tự không phù hợp sẽ được tự động thay thế bằng dấu gạch nối.

  Sau khi tạo Trang, bạn có thể thêm thông tin chi tiết để xây dựng thương hiệu của mình bằng cách nhấp vào Start building your page! Bạn sẽ được nhắc cung cấp hình ảnh logo, mô tả, chi tiết vị trí và hơn thế nữa.

  Trả lời hay nhất
  Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời