Cách xoá file windows dung lượng lớn trong ổ cứng SSD?

Câu hỏi

Mọi người giúp em với.
Em lấy ổ SSD làm ổ cứng rời như USB, em đã mua đầu chuyển, nhưng mấy file Windows chiếm dung lượng lớn quá mà em xóa không được. Mọi người cho em hỏi có cách nào xóa không, hay em format luôn có được không ạ?

trong tiến trình 0
caohung 2 năm 2022-08-06T17:08:21+07:00 0 Trả lời 48 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có những file hệ thống bạn sẽ không xoá được. Bạn thử chuyển các dữ liệu quan trọng sang 1 ổ khác, sau đó format lại hết ổ đĩa rồi chuyển các file đó về lại xem sao.

Để lại câu trả lời