Cách xóa sạch file BlueStacks cài đặt còn sót khi file không hiển thị ra?

Câu hỏi

Cài BlueStacks nhưng khi cài thì máy báo là đã cài đặt trước đó. Nhưng không chạy chương trình được. Tìm xóa file thì không thấy gì. Giờ làm sao để xóa chương trình đây? Đã thử những cách trên mạng rồi.

Trước đó có cài chương trình này nhưng xóa không đúng nên còn sót file cài đặt gì đó nhưng tìm không ra. Mong mọi người giúp đỡ.

trong tiến trình 0
Styx 1 năm 2022-10-14T23:26:52+07:00 0 Câu trả lời 37 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Bạn vào ổ đĩa gốc cài đặt ban đầu (thường là Ổ C:\Program Files) tìm trong folder của chương trình BlueStack tìm file Uninstall rồi chạy nó xem sao. Hoặc dùng chương trình CCleaner để gỡ và dọn dẹp lại máy tính.

Để lại câu trả lời