Cài Microsoft Office 64bit không được vì báo lỗi đã cài phiên bản 32bit?

Câu hỏi

Em muốn cài lại Microsoft Office 64 bit mà máy báo như thế này phải làm sao để kiểm tra các ứng dụng Office cần gỡ ạ?

trong tiến trình 0
Hoàng Trọng HÙng 1 năm 2022-11-25T14:45:42+07:00 0 Trả lời 19 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Theo thông báo thì máy tính của bạn đang cài phiên bản Office 32bit, để cài phiên bản Office 64bit bạn phải gỡ bỏ 32bit trước. Bạn vào Start -> Control Panel -> Program -> Tìm ứng dụng Office và gỡ cài đặt.

Để lại câu trả lời