Case study của Toyota về Sản xuất tinh gọn là gì?

Câu hỏi

Có ai biết về case study của Toyota về Sản xuất tinh gọn không ạ? Cho em xin ít thông tin về Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing và lợi ích của sản xuất tinh gọn với ạ.

0
tienthinh83 2 năm 2022-08-10T14:54:02+07:00 0 Câu trả lời 48 lượt xem 0

Để lại câu trả lời