Câu nói của ai: “Bất cứ người thanh niên nào cũng giàu lòng tự tôn, tự trọng?”

Thăm dò ý kiến

Môn Lịch sử lớp 12.

Câu nói này của ai?

“Bất cứ người thanh niên nào cũng giàu lòng tự tôn, tự trọng. Lý tưởng đối với thanh niên là một nhu cầu tất yếu, là biểu tượng sáng rực trong lòng, là động lực hành động từng giờ, từng khắc, là nguồn vui, là niềm tin, là tình yêu lôi cuốn cả đời người vào một mục đích sống, khác nào vì sao dẫn đường cho ta vươn tới. Không gì đẹp bằng một lý tưởng bắt nguồn từ đời sống, đặt niềm tin vào con người, trí tuệ và lao động, tha thiết tình yêu Tổ quốc, quê hương, thắm thiết tình đồng bào, đồng chí”.

trong tiến trình 0
huhuhahu 1 tháng 2024-01-27T02:01:15+07:00 0 Trả lời 187 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Câu nói trên được tìm thấy trong bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III vào ngày 15/4/1953.

    Bài phát biểu này đã khẳng định vai trò của lý tưởng trong cuộc sống của thanh niên, và đặc biệt là vai trò của lý tưởng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Để lại câu trả lời