Chaebol là gì?

Câu hỏi

Cũng lâu lắm rồi, xem báo chí hoặc thời sự em có nghe người ta nhắc tới từ chaebol, đặc biệt là chaebol Hàn Quốc. Vậy Chaebol có nghĩa là gì vậy ạ?

0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 0 Câu trả lời 214 lượt xem 0

Trả lời