Chạy ứng dụng game bị lỗi “Insert Disk and select OK to continue”?

Câu hỏi

Mình đang sử dụng hệ điều hành Windows 7, 64 bit, mình có tải một số game và cài đặt. Sau khi cài đặt xong chạy game thì nó báo lỗi “Insert Disk and select OK to continue” như hình, mong mọi người giúp đỡ!

Lỗi game insert disk

Đang trả lời 0
khai1994st 6 tháng 2022-09-28T02:41:22+07:00 0 Trả lời 17 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Hiện tượng này có thể là do file game tải về bị lỗi hoặc không tương thích với hệ điều hành của bạn. Bạn thử dùng game khác hỗ trợ Win7 xem sao.

Trả lời