Cho đất vào Chất khoáng và chất hữu cơ. Chất nào sẽ nổi và chìm?

Câu hỏi

Nếu cho một nắm đất vào nước thì chất khoáng, chất hữu cơ trong đất thì chất nào nổi lên trên, chất nào chìm xuống dưới?

0
supersan8255 9 tháng 2021-04-20T01:39:49+07:00 0 Câu trả lời 69 lượt xem 0

Trả lời