Cho hỏi website 1019ff3f9918.ngrok.io như này có nguy hiểm không?

Câu hỏi

Cho mình hỏi website https://1019ff3f9918.ngrok.io như này có nguy hiểm không ạ?

Đang trả lời 0
hao 2 năm 2021-02-05T13:24:29+07:00 1 Trả lời 89 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Website này là tên miền cấp 3 của trang chính ngrok.io, nội dung trang chỉ là text HTML tĩnh. Click vào thì cũng không nguy hiểm gì bạn nha. Tuyệt đối không nhập thông tin gì liên quan tài khoản vào đó nếu có chuyển hướng.

Trả lời