Cho vay ngang hàng P2P là gì?

Câu hỏi

Gần đây xuất hiện mô hình cho vay ngang hàng theo mô hình p2p. Vậy cho vay ngang hàng p2p tính lãi suất như thế nào và cách thức giao dịch của p2p như thế nào? P2P có khác với vay ngân hàng hay không?

0
Nam Châm 3 năm 2018-09-10T14:13:24+07:00 0 Câu trả lời 408 lượt xem 0

Trả lời