Chứng khoán phái sinh là gì?

Câu hỏi

Thấy trên mạng nhiều người môi giới rủ tham gia chứng khoán phái sinh rất dễ kiếm tiền mà em không hiểu rõ nên không tham gia. Cho em hỏi chứng khoán phái sinh là gì?

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 1 Trả lời 157 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1.  

    Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

    Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

    Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời