Chứng minh nhân dân hết hạn có được lên máy bay?

Câu hỏi

Khi làm thủ tục lên máy bay, anh tôi bị hãng hàng không từ chối không cho lên máy bay vì chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng.

Lần đầu đi máy bay nên anh tôi chỉ biết năn nỉ họ giúp để được lên máy bay. Họ chỉ anh tôi đi hết bộ phận này đến bộ phận khác, nhưng cuối cùng vẫn không được sự hỗ trợ nào cụ thể.

Vậy chứng minh nhân dân hết hạn có được lên máy bay hay không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 2018-07-16T19:15:16+07:00 0 Câu trả lời 317 lượt xem 0

Trả lời