Chứng minh rằng MA’/ha + MB’/hb + MC’/hc = 1 trong tam giác ABC?

Câu hỏi

Cho M là điểm nằm trong tam giác ABC, từ M kẻ MA’ vuông góc BC, kẻ MB’ vuông góc AC, kẻ MC’ vuông góc AB (A’ thuộc BC, B’ thuộc AC, C’ thuộc AB). Chứng minh rằng MA’/ha + MB’/hb + MC’/hc = 1.

(ha, hb, hc là đường cao của tam giác hạ lần lượt từ A,B,C xuống các cạnh của tam giác ABC).

0
TAIKHOANDUNGDEHOI 2 năm 2021-12-17T00:52:40+07:00 0 Câu trả lời 140 lượt xem 1

Để lại câu trả lời