Có cách nào dùng MHL trên máy không hỗ trợ?

Câu hỏi

Có cách nào dùng kết nối MHL trên máy không hỗ trợ không ạ?

Mình có một con Samsung J6 vỡ màn hình muốn cắm MHL lên màn hình máy tính để bàn nhưng không hỗ trợ. Vậy có cách nào không ạ?

Mình không có tiền thay màn hình.

0
123keek 1 năm 2023-03-08T16:24:38+07:00 0 Câu trả lời 12 lượt xem 0

Để lại câu trả lời