Cổ đông sáng lập của công ty cổ phần có thể góp vốn bằng hồ sơ và năng lực được không?

Câu hỏi

Em chào mọi người ạ. Mọi người cho em hỏi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần có thể góp vốn bằng hồ sơ và năng lực được không ạ? Em tìm các quy định của pháp luật nhưng chưa thấy mong các anh chị chỉ bảo ạ. Em cảm ơn.

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 242 lượt xem 0

Trả lời