Có nên khởi nghiệp một mình?

Câu hỏi

Sau thời gian đi làm công ăn lương, mình tích lũy được một số vốn kha khá. Mình định ra làm kinh doanh riêng, nhưng chỉ làm một mình thì có nên không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 205 lượt xem 0

Trả lời