Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Câu hỏi

Trên thực tế, cần phải có những biện pháp quản lý tài chính khôn ngoan để bảo vệ rủi ro và sinh lợi an toàn, như bảo hiểm nhân thọ. Theo mọi người, có nên đầu tư để mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Nếu mua thì nên mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào?

Đang trả lời 0
v2d.team 1 năm 1 Trả lời 139 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ vừa là cách quản lý tài chính an toàn, vừa là cách chuyển giao rủi ro hiệu quả nhất

    19 công ty bảo hiếm nhân thọ đều được bộ tài chính cấp phép, nên bạn có thể tham gia bất cứ công ty nào cũng đều an toàn

    Tim hiểu Dai ichi Life Nhật Bản liên hệ Ngân nhé!

Trả lời