Có những cách nào để bảo mật dữ liệu, an toàn dữ liệu?

Câu hỏi

Dữ liệu là một phần rất quan trọng trong hệ thống vận hành. Công nghệ quyết định rất lớn đến tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Vậy có những cách nào để Bảo mật dữ liệu và đảm bảo An toàn dữ liệu?

trong tiến trình 0
tienthinh83 5 năm 2018-12-24T18:43:17+07:00 1 Trả lời 519 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  0
  2019-01-02T14:54:53+07:00

  Chúng tôi đã biết Bạn đang gặp phải các vấn đề về Dữ liệu
  * Hầu hết các dự án, công việc đều yêu cầu quyền truy cập vào cùng một nội dung dữ liệu. Thật không may, không có sự phối hợp để ngăn chặn công việc chồng chéo (và lãng phí).
  * Không có chia sẻ dữ liệu, không sử dụng lại dữ liệu để đơn giản hóa hoặc giảm chi phí lưu trữ, sao chép và phát triển dữ liệu.
  * Người dùng doanh nghiệp đã truy cập dữ liệu chung nhưng trên các ứng dụng riêng biệt. Tên và định dạng giá trị dữ liệu khác nhau giữa các ứng dụng.
  * Người dùng đã tìm thấy sự không nhất quán giữa các báo cáo, tài liệu, biểu mẫu… vì dữ liệu nguồn không được tài liệu và nó thay đổi trên các báo cáo riêng lẻ.

  * Kết quả là dữ liệu trùng lặp, xử lý chồng chéo và ít nhận thức rằng các dự án riêng lẻ đang nhân bản công việc. Không có bất kỳ thứ gì để hỗ trợ cộng tác, cộng tác hoặc chia sẻ các phương pháp và thực hành dữ liệu trên các dự án và hệ thống.

  * Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Dữ liệu đang là xương sống, mạch máu của Doanh nghiệp. Thực tế theo nghiên cứu cho thấy, 40% mục tiêu kinh doanh không thành công do dữ liệu không chính xác

  Hãy trải nghiệm Câu chuyện thành công từ một Doanh nghiệp Nhật Bản về Quản lý Dữ liệu thông minh. Dễ hay khó?

  => Xem chi tiết tại: http://edata.it-care.vn/blog/chia-se-cong-ong-2/post/data-006-cau-chuyen-thanh-cong-tu-mot-doanh-nghiep-nhat-ban-ve-quan-ly-du-lieu-thong-minh-de-hay-kho-17

Để lại câu trả lời