Có phải bom hydro hủy diệt gấp 1000 lần bom nguyên tử?

Câu hỏi

Tôi thấy sức công phá của bom nguyên tử rất lớn, nhưng bom hydro khả năng hủy diệt còn kinh khủng hơn. Công lực này dựa trên phản ứng nào?

0
Nam Châm 3 năm 0 Câu trả lời 260 lượt xem 0

Trả lời