Cổ phiếu vốn hóa lớn (large cap) và nhỏ có thị phần bao nhiêu?

Câu hỏi

Mọi người tham gia đầu tư chứng khoán thường nghe nhắc đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (large cap), cổ phiếu vốn hóa vừa (mid cap) và cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small cap) nhưng không biết cách xác định thế nào là lớn nhỏ và vừa phải không? Mình cũng chung câu hỏi là dựa vào khoảng giá trị vốn hóa thị trường bao nhiêu thì sắp xếp vào 3 nhóm trên?

Cổ phiếu large cap - small cap

trong tiến trình 0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 2021-07-25T01:39:25+07:00 0 Trả lời 61 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam có 1651 mã cổ phiếu (tính trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM) do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố ngày 30/6/2021.

  – Theo công ty chứng khoán VNDIRECT thì:

  + Vốn hóa lớn (large-cap): Vốn hóa thị trường lớn hơn 10.000 tỷ.

  + Vốn hóa vừa (mid-cap): Vốn hóa thị trường nằm trong khoảng 1.000 tỷ và 10.000 tỷ đồng.

  + Vốn hóa nhỏ (small-cap): Vốn hóa thị trường nhỏ hơn 10.000 tỷ đồng.

  – Còn theo trang TradingView thì:

  Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

  Hai tổ chức có đánh giá rất chênh lệch nhau. Nếu xét theo TradingView thì rõ ràng, chỉ có 3 mã cổ phiếu được gọi là large-cap là VCB, VIC, VHM (tính tới thời điểm ngày 25/7/2021).

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời